Program Aktywizacja i Integracja - Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Podsumowanie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej PAI 2018

Podsumowanie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej PAI 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej PAI 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego w 2018 roku.

Ogłoszenie ws. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2018

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego w 2018 roku i zaprasza do składania ofert.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę