Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w okresie od 30.09.2019r. do 04.10.2019r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności, w ramach...

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim z dniem 25.09.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Wstrzymanie naboru wynika z pełnego zaangażowania środków finansowych na ww. formę wsparcia.   ...

W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków, powstała lista rankingowa kandydatów do udzielenia wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Samodzielni - Przedsiębiorczy"

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 15.05.2019r. do 31.05.2019r. będzie przyjmował wnioski pracodawców o organizację stażu dla osób bezrobotnych.

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę