Nowe zasady rejestracji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim


Nowe zasady rejestracji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy

Celem dokonania rejestracji w statusie osoby bezrobotnej proszę wybrać jedną z opisanych niżej ścieżek postępowania

  
Rejestracja elektroniczna - jest to wniesienie wniosku do urzędu pracy, wraz z załącznikami, w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Decyzję o przyznaniu statusu bezrobotnego i ewentualnym prawie do zasiłku dla bezrobotnych Urząd przekaże, w ciągu 30 dni, za pośrednictwem operatora pocztowego.

Informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie https://pz.gov.pl

WAŻNE:
W sytuacji braku profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego:
  • pobierz druki z poniższych załączników;
  • wypełnij wszystkie pobrane załączniki, pamiętając o złożeniu podpisów we wskazanych miejscach;
  • zrób kserokopie dokumentów niezbędnych do rejestracji, podanych w wykazie „Dokumenty konieczne do przedłożenia w celu dokonania rejestracji (...)", które powinny być opatrzone zapisem „kopia sporządzona z posiadanego przeze mnie oryginału", data i podpis;
  • przygotowane dokumenty włóż do koperty i wrzuć do pojemnika ustawionego w holu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. ul. Dmowskiego 27.
Dokumenty do pobrania w celu rejestracji dostepne są poniżej.

Dodatkowe dokumenty do pobrania dla osób powracających z zagranicy:
  • Wniosek o przyznanie zasiłku z tytułu bezrobocia
  • Oświadczenie dla osób powracających po pracy z zagranicy z UE, EOG i Szwajcarii
dostepne są na stronie:  https://wuplodz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/praca-za-granica/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego
 
Telefon w sprawie rejestracji: 44 647-10-05

 

Z uwagi na panujący stan epidemii oraz absencję chorobową pracowników, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż rejestracje osób bezrobotnych dokonywane są sukcesywnie, zgodnie z kolejnością wpływu dokumentów do PUP. Obecnie proces ten trwa ok. 3 tygodni.
Decyzje, ustalające status osoby bezrobotnej i ewentualne prawo do zasiłku dla bezrobotnych, będą doręczane za pośrednictwem poczty.
Termin wypłaty świadczeń zostaje zachowany i nastąpi po zakończonym procesie rejestracji (do 14 dnia następnego miesiąca).

 

Załączniki
Dokumenty wymagane do rejestracji.pdf (pdf, 307 KB)
Formularz dotyczący danych osobowych - Załącznik nr 1.pdf (pdf, 393 KB)
Oświadczenie bezrobotnego - Załącznik nr 2.pdf (pdf, 359 KB)
Oświadczenie o nieruchomości rolnej - Załącznik nr 3.pdf (pdf, 265 KB)
Zgoda na wysyłanie powiadomień SMS - Załącznik nr 4.pdf (pdf, 202 KB)
Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia - Załącznik nr 5 i 6.pdf (pdf, 210 KB)
Oświadczenie bezrobotnego załącznik nr 7.pdf (pdf, 302 KB)
Klauzula informacyjna dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (pdf, 480 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę