Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 12 do 18 września 2018 roku będzie przyjmował wnioski pracodawców o organizację stażu dla osób bezrobotnych oraz wnioski o organizację prac interwencyjnych w ramach Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat, finansowanego ze środków rezerwy Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 10 do 14 września 2018 roku będzie przyjmował wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Dysponujemy możliwością sfinansowania kosztów utworzenia 19 stanowisk do wysokości 15 000 zł każde.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczyna realizację projektu "Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)" w...

Obrazek dla: Nabór wniosków w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)
Nabór wniosków w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)” ...

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę