Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim


Ogłoszenie o naborze partnera

Ogłoszenie o naborze Partnera Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem...

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w okresie od dnia 03.06.2019r. do dnia 07.06.2019r., będzie przyjmował wnioski od osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 03.06.2019 roku do 07.06.2019 roku będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczonych na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

Dodatkowy nabór na dotacje w wysokości 27,0 tys.zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza dodatkowy nabór zgłoszeń do projektu „Samodzielni-Przedsiębiorczy” od 16.05.2019 do 24.05.2019r. – 4 miejsca. W ramach projektu oferujemy: -...

Lista rankingowa kandydatów do projektu "Samodzielni-Przedsiębiorczy"

Zakończono ocenę merytoryczną II tury złożonych formularzy rekrutacyjnych do projektu "Samodzielni-Przedsiębiorczy".

Wyświetlanie 1 - 5 z 69 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2019r.

Stopa bezrobocia marzec 2019
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 15.05.2019r. do 31.05.2019r. będzie przyjmował wnioski pracodawców o organizację stażu dla osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza w dniu 10.05.2019r. do udziału w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich 2019”.

W dniu 24 kwietnia 2019 roku zakończyła się ocena formalna formularzy rekrutacyjnych II tury do projektu "Samodzielni - Przedsiębiorczy".

Uczestnicy projektu "Samodzielni -Przedsiębiorczy" otrzymujący dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązani są przedłożyć dokumenty rozliczeniowe.

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty urzędu
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Dmowskiego 27
97-300 Piotrków Trybunalski


tel. 
44 647 45 26; 44 647 04 70; 44 647 10 81;
44 649 50 65; 44 647 04 26; 44 649 53 44; 44 647 10 05;

fax. 
44 647 45 26 wew. 150

e-mail: 
lopi@praca.gov.pl    lopi@puppiotrkow.pl
 

NIP: 771 23 14 810

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę