Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim


 
Powiat m. Piotrków Trybunalski i Powiat piotrkowski
(01.04.2020 - 31.08.2020)
Mikropożyczki Dofinasowanie kosztów jednoosobowej działalności gospodarczej Dofinasowanie kosztów wynagrodzeń pracowników
6658 Liczba podmiotów, które otrzymały pożyczkę 1007 Liczba samozatrudnionych, którym wypłacono dofinansowanie 4430 Liczba pracowników ujetych we wnioskach podmiotów, którym udzielono dofinasowanie
33,2
mln zł
Kwota wyplaconych pożyczek 5,0 mln zł Kwota dofinasowań wypłaconych dla samozatrudnionych 13,5
mln zł
Kwota wypłaconych dofinasowań
Wyświetlanie 146 - 150 z 159 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2020r.
Stopa bezrobocia sierpień 2020 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID – 19, ogłoszony...

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż nabór wniosków organizacji pozarządowej o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19, ogłoszony...

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID - 19.

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Dmowskiego 27
97-300 Piotrków Trybunalski


tel. 
44 647 45 26; 44 647 04 70; 44 647 10 81;
44 649 50 65; 44 647 04 26; 44 649 53 44; 44 647 10 05;

fax. 
44 647 45 26 wew. 150

e-mail: 
lopi@praca.gov.pl    lopi@puppiotrkow.pl
 

NIP: 771 23 14 810

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę