Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim


 
Powiat m. Piotrków Trybunalski i Powiat piotrkowski
(01.04.2020 - 30.09.2020)
Mikropożyczki Dofinasowanie kosztów jednoosobowej działalności gospodarczej Dofinasowanie kosztów wynagrodzeń pracowników
6712 Liczba podmiotów, które otrzymały pożyczkę 1117 Liczba samozatrudnionych, którym wypłacono dofinansowanie 4557 Liczba pracowników ujetych we wnioskach podmiotów, którym udzielono dofinasowanie
33,4
mln zł
Kwota wyplaconych pożyczek 5,7 mln zł Kwota dofinasowań wypłaconych dla samozatrudnionych 14,4
mln zł
Kwota wypłaconych dofinasowań
 • Nabór wniosków o przyznanie środków REZERWY KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że terminie od 10.10.2018 roku do 19.10.2018 roku będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego (PUP dysponuje kwotą 100 tys. zł, pozyskaną dodatkową decyzją MRPiPS).

 • Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że nadal trwa nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych - do wyczerpania środków. Wnioski należy składać w siedzibie urzędu, w kancelarii - pokój nr 12. Szczegółowe informacje można uzyskać u doradców klienta - pok.: nr 29, nr  6, nr...

 • Nabór wniosków o przyznanie środków REZERWY KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że terminie od 26.09.2018 roku do 27.09.2018 roku będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego (PUP dysponuje kwotą około 8 tys. zł, powstałą z oszczędności w trakcie realizacji zawartych umów).

 • Nabór wniosków na staż i prace interwencyjne

  Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 12 do 18 września 2018 roku będzie przyjmował wnioski pracodawców o organizację stażu dla osób bezrobotnych oraz wnioski o organizację prac interwencyjnych w ramach Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat, finansowanego ze środków rezerwy Funduszu...

 • Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 10 do 14 września 2018 roku będzie przyjmował wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Dysponujemy możliwością sfinansowania kosztów utworzenia 19 stanowisk do wysokości 15 000 zł każde.

Wyświetlanie 131 - 135 z 160 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2020r.
Stopa bezrobocia wrzesień 2020 rok

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID – 19, ogłoszony...

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż nabór wniosków organizacji pozarządowej o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19, ogłoszony...

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID - 19.

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Dmowskiego 27
97-300 Piotrków Trybunalski


tel. 
44 647 45 26; 44 647 04 70; 44 647 10 81;
44 649 50 65; 44 647 04 26; 44 649 53 44; 44 647 10 05;

fax. 
44 647 45 26 wew. 150

e-mail: 
lopi@praca.gov.pl    lopi@puppiotrkow.pl
 

NIP: 771 23 14 810

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę