Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim


ABC BIZNESU

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim Oddział Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi zaprasza na seminarium „ABC BIZNESU”

Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 23.01.2019 roku do 31.01.2019 roku będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczonych na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. Zgodnie z priorytetami Ministra...

Nabór wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór wniosków do Projektów współfinansowanych ze środków EFS.

Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczyna w 2019 roku realizację projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie...

Kontynuacja Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w 2019 roku kontynuuje realizację projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim...

Wyświetlanie 1 - 5 z 46 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór wniosków do Projektów współfinansowanych ze środków EFS.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczyna w 2019 roku realizację projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie...

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w 2019 roku kontynuuje realizację projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim...

W ramach projektu "Samodzielni - Przedsiębiorczy" obowiązują wymienione poniżej dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu.

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty urzędu
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Dmowskiego 27
97-300 Piotrków Trybunalski


tel. 
44 647 45 26; 44 647 04 70; 44 647 10 81;
44 649 50 65; 44 647 04 26; 44 649 53 44; 44 647 10 05;

fax. 
44 647 45 26 wew. 150

e-mail: 
lopi@praca.gov.pl    lopi@puppiotrkow.pl
 

NIP: 771 23 14 810

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę