Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w okresie od dnia 19.03.2018r. do dnia 23.03.2018r. będzie przyjmował wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia...

Nabór wniosków o przyznanie środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 26 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

Podsumowanie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej PAI 2018

Podsumowanie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej PAI 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej PAI 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego w 2018 roku.

Wyświetlanie 41 - 45 z 55 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2019r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim przypomina, że w okresie od dnia 08.04.2019r. do dnia 12.04.2019r., będzie przyjmował wnioski od osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem...

Informujemy, że od 01.04.2019r. do 15.04.2019r. będzie trwała rekrutacja II tury kandydatów do projektu "Samodzielni - Przedsiębiorczy".

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 11.03.2019r. do 22.03.2019r. będzie przyjmował wnioski pracodawców o organizację stażu dla osób bezrobotnych.

W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków powstała lista rankingowa uczestników projektu "Samodzielni - Przedsiębiorczy".

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty urzędu
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Dmowskiego 27
97-300 Piotrków Trybunalski


tel. 
44 647 45 26; 44 647 04 70; 44 647 10 81;
44 649 50 65; 44 647 04 26; 44 649 53 44; 44 647 10 05;

fax. 
44 647 45 26 wew. 150

e-mail: 
lopi@praca.gov.pl    lopi@puppiotrkow.pl
 

NIP: 771 23 14 810

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę